Uznergo.uz Uznergo.uz

ELEKTR ENERGIYANING TARIFLARI

Yoqilg’i energiya boyliklarini tannarxi oshishi munosabati bilan «O’zbekenergo» AJ 2015 yil 15 maydan boshlab elektr energiyasining narxlari oshganligini ma'lum qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2015 yil 1 maydagi 19-03-22-05-O’zR-30-2015 sonli Reestri
GuruhNomiNarh
I guruhSanoat va ularga tenglashtirilgan iste'molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov

1 kVtsoat iste'mol qilingan energiya uchun to’lov

255 300 so’m121 so’m 00 tiyin
II guruhSanoat va ularga tenglashtirilgan iste'molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif:1 kVt soat iste'mol qilingan energiya uchun to’lov155 so’m 00 tiyin
III guruhIshlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste'molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stansiyalari155 so’m 00 tiyin
IV guruhElektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish)155 so’m 00 tiyin
V guruhNosanoat iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish155 so’m 00 tiyin
VI guruhSavdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari158 so’m 20 tiyin
VII guruhAholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi155 so’m 00 tiyin77 so’m 50 tiyin
VIII guruhIsitish, issiq suv bilan ta'minlash va sovutish (konditsiyalash)ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi155 so’m 00 tiyin
IX guruhReklama, illyuminatsiya163 so’m 50 tiyin
X guruhEnergetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga155 so’m 00 tiyin

1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2014 yil 15 sentyabrdan amal qilgan 19-03-22-05-RO’z-87-2014-sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.


ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

«Ўзбекэнерго» АЖ 2014 йил 1 октябрдан бошлаб электр энергиясининг тарифлари ошганлигини маълум қилади.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан тасдиқланган 2014 йил 15 сентябрдаги 19-03-22-05-ЎзР-87-2014 сонли Реестри

GuruhNomiNarh
I гурухСаноат ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, уланган қуввати 750 кВА ва ундан юқори.
Икки ставкали тариф:
бир йилга 1 кВт энг юқори юклама учун тўлов237 780 сўм
1 кВт соат истеъмол қилинган энергия учун тўлов112 сум 80 тийин
II гурухСаноат ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, уланган қувват 750 кВА гача.
Бир ставкали тариф:
1 кВт соат истеъмол қилинган энергия учун тўлов144 сум 30 тийин
III гурухИшлаб чиқариш қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари, шу жумладан бюджетдан молиялаштириладиган насос станциялари144 сум 30 тийин
VI группаЭлектрлаштирилган темир йўл ва шаҳар транспорти (электр тортиш)144 сум 30 тийин
V гурухНосаноат истеъмолчилар, бюджет ташкилотлари, шаҳар кўчаларини ёритиш144 сўм 30 тийин
VI гурухСавдо ташкилотлари, кафе, ресторанлар ва хизмат кўрсатиш сохаси корхоналари147 сўм 30 тийин
VII гурухАҳоли, аҳоли пунктлари144 сум 30 тийин
Электр плиталар билан жиҳозланган турар жойи аҳолиси72 сум 15 тийин
VIII гурухИситиш, иссиқ сув билан таъминлаш ва совутиш (кондициялаш) эхтиёжларига ишлатиладиган электр энергияси144 сум 30 тийин
IX гурухРеклама, иллюминация152 сум 25 тийин
X гурухЭнергетика тизимининг хўжалик эҳтиёжларига144 сум 30 тийин

1. Ушбу тарифлар ҚҚС билан ўрнатилган.2. Ушбу реестр кучга кириши билан 2014 йил 17 мартдан амал қилган 19-03-22-05-РЎз-12-2014 сонли Реестри ўз кучини йўқотади.

ELEKTR ENERGIYA ISTE’MOLCHILARI DIQQATIGA!

«O’zbekenergo» AJ 2014 yil 1 apreldan boshlab elektr energiyasining tariflari oshganligini ma'lum qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2014 yil 17 martdagi 19-03-22-05-O’zR-12-2014 sonli Reestri

GuruhNomiNarh
I guruhSanoat va ularga tenglashtirilgan iste'molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif:bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov

1 kVt soat iste'mol qilingan energiya uchun to’lov

216 500 so’m102 so’m 72 tiyin
II guruhSanoat va ularga tenglashtirilgan iste'molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif: 1 kVt soat iste'mol qilingan energiya uchun to’lov


131 so’m 40 tiyin
III guruhIshlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste'molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari131 so’m 40 tiyin
IV guruhElektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish)131 so’m 40 tiyin
V guruhNosanoat iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish131 so’m 40 tiyin
VI guruhSavdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari134 so’m 10 tiyin
VII guruhAholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi131 so’m 40 tiyin65 so’m 70 tiyin
VIII guruhIsitish, issiq suv bilan ta'minlash va sovutish (konditsialash)ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi131 so’m 40 tiyin
IX guruhReklama, illyuminatsia138 so’m 60 tiyin
X guruhEnergetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga131 so’m 40 tiyin

1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2013 yil 16 sentabrdan amal qilgan 19-03-22-05-RO’z-112-2013 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.

ELEKTR ENERGIYA ISTE’MOLCHILARI DIQQATIGA!«O’zbekenergo» AJ 2013 yil 1 oktabrdan boshlab elektr energiyasining tariflari oshganligini ma'lum qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 2013 yil 16 sentabrdagi 19-03-22-05-O’zR-112-2013 sonli Reestri

GuruhNomiNarh
I guruhSanoat va ularga tenglashtirilgan iste'molchilar, ulangan quvvati 750 kVA va undan yuqori.Ikki stavkali tarif: bir yilga 1 kVt eng yuqori yuklama uchun to’lov1 kVt soat iste'mol qilingan energiya uchun to’lov197 700 so’m94 so’m 02 tiyin
II guruhSanoat va ularga tenglashtirilgan iste'molchilar, ulangan quvvat 750 kVA gacha.Bir stavkali tarif: 1 kVt soat iste'mol qilingan energiya uchun to’lov120 so’m 00 tiyin
III guruhIshlab chiqarish qishloq xo’jaligi iste'molchilari, shu jumladan, byudjetdan moliyalashtiriladigan nasos stantsiyalari120 so’m 00 tiyin
IV guruhElektrlashtirilgan temir yo’l va shahar transporti(elektr tortish)120 so’m 00 tiyin
V guruhNosanoat iste'molchilar, byudjet tashkilotlari, shahar ko’chalarini yoritish120 so’m 00 tiyin
VI guruhSavdo tashkilotlari, kafe, restoranlar va hizmat ko’rsatishsohasi korhonalari122 so’m 50 tiyin
VII guruhAholi, aholi punktlariElektr plitalar bilan jihozlangan turar joyi aholisi120 so’m 00 tiyin60 so’m 00 tiyin
VIII guruhIsitish, issiq suv bilan ta'minlash va sovutish (konditsialash)ehtiyojlariga ishlatiladigan elektr energiyasi120 so’m 00 tiyin
IX guruhReklama, illyuminatsia126 so’m 60 tiyin
X guruhEnergetika tizimining ho’jalik ehtiyojlariga120 so’m 00 tiyin

1. Ushbu tariflar QQS bilan o’rnatilgan.

2. Ushbu reestr kuchga kirishi bilan 2013 yil 15 martdan amal qilgan 19-03-22-05-RO’z-21-2013 sonli Reestri o’z kuchini yo’qotadi.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ Д ИҚҚ АТИГА!

«Ў збекэнерго» Акциядорлик Жамияти Республикамизда Электр энергия истеъмолчиларига 2012 йилнинг 1 октябридан бошлаб электр энергияси учун куйидаги янги таъриф жорий этилганлигини маълум қилади.

Электр энергияси ТАРИФЛАРИ

2012 йил 1 октябрдан амал қ илади

Истеьмолчилар гуру ҳ лари ва т арифлар турлари

ГуруҳНомиНарх
I-гуруҳ;Саноат ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, уланган қуввати 750 кВА ва ундан юқори икки ставкали тариф:171 800 сўм
Бир йилга 1 кВт энг юқори юклама учун тўлов 1 кВт соат истьемол қилинган энергия учун тўлов81 сўм 90 тийин
II-гуруҳСаноат ва уларга тенглаштирилган истеъмолчилар, уланган қуввати 750 кВА гача Бир ставкали тариф: 1 кВт соат учун104 сўм 40 тийин
III-гуруҳИшлаб-чиқариш қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари, шу жумладан бюджетдан молиялаштириладиган насос станциялари 1 кВт соат учун104 сўм 40 тийин
IV-гypyҳЭлектрлаштирилган темир йул ва шахар транспорти (электр тортқи) 1 кВт соат учун104 сўм 40 тийин
V-гypyҳНосаноат истеъмолчилар, бюджет ташкилотлари, шаҳар кўчаларини ёритиш 1 кВт соат учун104 сўм 40 тийин
VI-гуруҳСавдо ташкилотлари, кафе, ресторанлар ва хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари 1 кВт соат учун106 сўм 50 тийин
VII-гуруҳАҳоли, аҳоли пунктлари 1 кВт соат учун104 сўм 40 тийин
Электр плиталар билан жихозланган турар жойи аҳолиси 1 кВт соат учун52 сўм 20 тийин
VIII-гуруҳ,Иситиш, иссиқ сув билан таъминлаш ва совутиш (кондициялаш) эҳтиёжларига ишлатиладиган электр энергияси 1 кВт соат учун104 сўм 40 тийин
IX-гуруҳРеклама ва иллюминация — 1 кВт соат учун110 сўм 00 тийин
Х-гуруҳЭнергетика тизимининг хўжалик эхтиёжларига 1 кВт соат учун104 сўм 40 тийин
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.